< IntoIT

intoIT
We are very much into it !

Oferta firmy intoIT

Zapraszamy do kontaktu


Oferujemy współpracę obejmującą:

- projektowanie i modernizacje elektronicznych systemów techniki lotniczej i lądowej;
- projektowanie i produkcja urządzeń wspomagających;
- projektowanie mikroprocesorowych systemów kontrolnych i pomiarowych;
- programowanie aplikacji mikroprocesorowych;
- programowanie aplikacji Windows;Realizujemy kompleksowe lub powierzone części projektów poprzez:

- planowanie działań,
- projektowanie urządzeń,
- prototypowanie systemów i urządzeń,
- testowanie,
- serwisowanie.